GIỚI THIỆU VỀ PIN AA/AAA - Alkaline, HiMH

Ithink tập trung hướng đến R&D Camera thông minh. . .    

Tất cả các phầm mềm và phần cứng đều được nghiên cứu và phát triển bởi chính chúng tôi( như bảng mạch, các ứng dụng, thiết kế outlook).[Xem chi tiết]